Powrót do strony produkty        Powrót do strony głównej

Unipower - 3 fazy 6 kW Power Qasi 

  
Moduł Sterujący :
Napięcie pracy:12V lub 24V ( nie są współzamienne)
Wymiary		:245x190x305 mm
Masa		:	10 Kg
Kabel			5 Metrów , Newpreen Kabel
Temp pracy	:	0 - 40 C
Napięcie wyjściowe	:Patrz tabela 
Współczynnik Mocy 	:0.6 do 1
Cykl pracy	:	100 %
Kontrola		:Mikroprocesorem PWM

Alternator:
Typ		:	Neville Reece
Wymiary	:		245x240x175 mm
Masa		:	9 Kg
Alternator obr	:	2000 do 10000 obr/min
Cykl pracy	:	100 %
Moc stałą	:	zdeterminowana przez 
typ uzwojenia i wymagania patrz wykres
 
1-Napięcie FAZOWE( AC POMIĘDZY LINIAMI) /2-NAPIĘCIE  DLA POJEDYNCZEJ FAZY ( do linii izolowanej od fazy)/
3-CZĘSTOTLIWOŚĆ ( nominalnie stała - zależna od obr. i obciążenia) Hz/ 4-DOŁADOWYWANIE BATERII
MODEL			1	2	3	4
699-3PHGO-N-12V		230	230	50	N.A.
699-3PHGO-N-24V		230	230	50	N.A.
699-3PHGOC-N-12V	230	230	50	90A @ 14.1V
699-3PHGOC-N-24V	230	230	50	60A @ 28.2 V
699-3PHGO-12V		380	220 - I	50	N.A.
699-3PHGO-24V		380	220 - I	50	N.A.
699-3PHGOC-12V		380	220 - I	50	90A @ 14.1V
699-3PHGOC-24V		380	220 - I	50	60A @ 28.2 V
699-3PHGO-USA-12V	200	115 - I	60	N.A.
699-3PHGO-USA-24V	200	115 - I	60	N.A.
699-3PHGOC-USA-12V	200	115 - I	60	90A @ 14.1V
699-3PHGOC-USA-24V	200	115 - I	60	60A @ 28.2 V
ALTERNATOR RODZAJE UZWOJEŃ :

Type A :zasilanie od 3000 RPM -obniżona moc
Type B :zasilanie od 2000 RPM - wysoka moc
Type C :zasilanie od4000 RPM - wysoka moc
GOC :alternator przystosowany do dostarczania wysokiego
napięcia i równoczesnego doładowania baterii

Technika Regulacji :

3 Fazy na wyjściu modulowane PWM w stopniu 7.6V/Hz charakterystyka liniowa ( 4.6V/Hz Nordic 4V/Hz dla USA) w zakresie +- 10%. Podstawowa kontrola przeprowadzona przez mikroprocesor RISK. Przy nie prawidłowym napięciu częstotliwość ustabilizowana..

We każdym module jednofazowy wyjście jest niezależne od trzy fazowego .Po więcej informacji Sprawdź w instrukcji .

Wymagania dla paska napędu :

Specjalny do alternatorów dla stałych dużych obciążeń minimum podwójny typu V 13mm lub Wielorowkowy min 8PK

Wartość przeciążenia :

 50% ponad do 30 sekund

 

Obciążenie na wtyczkach : 3 Fazy -  16 Amp  dla 230V i 380V , 32A dla 115V i 200V

1 Faza -  16 Amp Schuckor typ

Upływ prądu do uziemienia : 3 Fazy plus neutralny 30A, Różnicowoprądowy zabezpieczenie, z aktywacją przy wartości 30mA  Typ Heineman

Zabezpieczenie obwodów : 5A w linii bezpiecznik Heineman do zasilania jednej fazy wyjścia.

Wyświetlacz :

Zielony Led  - Włączony

Czerwony Led – Przeciążenia

Żółty        - Kontrola

Obciążenie temperaturowe : CM i Alternator : Approx. 40W/K

Praca przy temperaturze otoczenia : CM    :0  - 40 C , Alternator :  - 30 – 90 C

 Wyświetlacz – opis :

a)       Zielony Led , Urządzenie włączone

b)       Czerwony Led-CM przeciążony

c)       Czerwony Led Błyska - CM przegrzany

d)       Czerwony i Żółty Led błyska Alternator przegrzany

e)       Żółty Led  ,Brak obr. Alternatora

f)        Żółty Led błyska , Urządzenie w trybie V/Hz , większe obciążenie niż alternator potrafi dostarczyć przy danych obr.

Zabezpieczenia :

§         Przeciążenia

§         Zwarcia na wyjściu

§         Przegrzania CM

§         Przegrzania Alternatora

§         Bezpiecznik w obwodzie Alternatora dla zabezpieczenia przed przegrzaniem alt.

Wentylator dla wewnętrznego chłodzenia CM. Zabezpieczenie Różnicowoprądowe

 

 

WARUNKI TESTU:	
a)	Temperatura otoczenia 25 C
b)	Alternator i CM temperatura 25 C
c)	Alternator napędzany przez dwa paski typu V 13mm
d)	Obr. Alternatora  kontrolowana przez  silnik indukcyjny 22kW o zmiennej pręd obr..
e)	Napięcie baterii do testu utrzymywane  stale dla  12V = 14.1V i dla 24V = 28.2V
f)	Maksymalne obr. Alternatora  = 10000 obr/min
g)	CM - zamontowany pionowo dla dobrej wentylacji.
h)	Długość kable = 5M.
i)	Test wykonany przy rzeczywistym obciążeniu
j)	Test wysokiego napięcia wykonany przy 220V na wyjściu

Unipower Polska Boruta Motors Wyszogród ul.Rębowska 66 tel+48/24/2311006 fax 024/2311615
email: unipower@unipower.pl